Servicegebyr

​Hos Brink Transport ApS tilbyder vi godstransport af pakker, paller og andet stykgods. Derfor tilbyder vi et ekstraordinært servicegebyr. 

Manglende fragtbrev.

Ønskes det at vi medbringer et fragtbrev skal man medregne 1 dag ekstra. Den respektive afdeling vil printe et fragtbrev, så chaufføren kan have det med dagen efter bookningen er fundet sted. 

Servicegebyret koster 100,-. 

Forgæves kørsel.

Såfremt godset ikke står klar ved afhentning, opkræves 100,- i forgæves kørsel. 

Kontrolvejning.

For at sikre bilen mod overlæs, vil vi ved mistanke herom kontrolveje godset.

Skulle godset veje mere end det angivet, opkræves 125,- i gebyr. ​

Emballering

​Godset skal naturligvis være sikret korrekt jævnførende CMR-lovens bestemmelser. 

Idet godset ikke er emballeret korrekt, opkræves 200,- i gebyr. 

Yderligere information i forbindelse med Corona virus

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor

Står du og mangler den helt rigtige transport løsning?

​​​Hos Brink Transport står vi altid klar til at give råd, vejledning eller et knivskarpt tilbud til netop din virksomhed. Du kan booke et helt uforpligtende og gratis møde - alt du skal gøre, er kontakte én af vores salgskonsulenter.

Find din nærmeste salgskonsulent her