​Din fremtid

​Brink transport er en dansk virksomhed med medarbejdere fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Kolding.

Udover hovedkontoret i Kolding har vi afdelinger i Brøndby og Viborg.

Virksomhedskulturen​

Hos Brink Transport hersker et energisk engagement og en løsningsorienteret fleksibilitet, der kommer kunderne til gode. Høj kvalitet og kundernes behov er naturligt I fokus for Brinks medarbejdere.

Medarbejdernes kompetencer rækker langt ud over det faglige. Som medarbejder hos Brink må du være selvstændig og ansvarsbevidst. Der stilles høje krav og gives et stort ansvar til hver enkelt medarbejder.

Hos Brink Transport er vi meget bevidste om, at det er medarbejdernes adfærd, holdninger, knowhow og erfaringer, der udgør Brink transport samlede kompetencer.

Medarbejderne

Medarbejderne I virksomheden er den vigtigste ressource, da kun en kompetent og veluddannet medarbejderstab kan videreføre og videreudvikle virksomheden til at imødegå de fremtidige udfordringer. Vi ansætter og udvikler alle medarbejdere på baggrund af deres potentiale samt opnåede resultater.

Kendetegnende for alle medarbejdere er et stort engagement, fleksibilitet og disciplin I arbejdet. Det er kendetegnende for virksomheden, at alle opfører sig etisk korrekt såvel internt og eksternt. Der tilstræbes, at alle personlige såvel faglige interesser tilfredsstilles I størst muligt omfang, så længe disse er I harmoni med virksomhedens interesser og mål.

Kun når vi alle I fællesskab arbejder for virksomhedens mål, kan vi få succes og nå vores mål på langt sigt. Derfor opfordres alle ansatte til at videreudvikle sig personligt og fagligt inden for hver deres arbejdsområde-blandt andet gennem uddannelse.​

Levering samme dag

Levering nat

Levering udland