Tjekliste ved modtagelse af gods​

Undersøgelse af gods:

Undersøg godset straks ved modtagelsen og påtal synlige skader og mangler omgående.

Tag eventuelt fotografier af bilen og godset.

Reklamationsfrister:

Undersøg godset umiddelbart efter modtagelsen. I tilfælde af skader/mangler skal der laves en skriftlig anmeldelse af skaden/manglen via vores hjemmeside under fanen nyttig info og reklamation.

Synlige skader – omgående

Ikke synlige skader – 7 dage

Kravet afvises såfremt reklamationsfristerne ikke overholdes.

Begrænsning af skaden:

Tag alle de nødvendige foranstaltninger til at begrænse skaden og forebygge yderligere skader fx ved at sortere skadet gods fra ikke skadet gods.

Modtageren har pligt til at begrænse skaderne.

Skriftlig krav:

Indsend skriftligt specificeret krav via vores formular på www.brinktransport.dk under fanen nyttig info og reklamation.

I forbindelse med anmeldelse af skadet gods eller anden reklamation, skal formularen anvendes uden undtagelse, og samtlige felter skal udfyldes.​

Levering samme dag

Levering nat

Levering udland