Bogholderi

​Helle Brink

Bogholder

Tel: +45 7483 5012

finans@brinktransport.dk

Vibeke Kjærulff Thorsen​

Bogholder

Tel: +45 7483 5012

vkt@brinktransport.dk

Vibeke Boulton

Skadesbehandler

Tel: +45 7483 5012

vibeke@brinktransport.dk

Salg

​Anders Brink

Salgsdirektør & Partner
Tel: +45 7483 5012

Mobil: +45 5118 6609

anders@brinktransport.dk 


​​

Direktion

​Anders Brink

Salgsdirektør & Partner
Tel: +45 7483 5012

Mobil: +45 5118 6609

anders@brinktransport.dk 


​​

​Claus Laustsen

Adm. Direktør/CEO & Partner
Tel: +45 7483 5012

Mobil: +45 4063 5003

cl@brinktransport.dk


​​

Yderligere information i forbindelse med Corona virus

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor

Står du og mangler den helt rigtige transport løsning?

​​​Hos Brink Transport står vi altid klar til at give råd, vejledning eller et knivskarpt tilbud til netop din virksomhed. Du kan booke et helt uforpligtende og gratis møde - alt du skal gøre, er kontakte én af vores salgskonsulenter.

Find din nærmeste salgskonsulent her