​Hvem er Brink Transport ApS?

​Brink Transport blev i 2004 stiftet af Helle & Anders Brink.

​Kundegrundlaget var i starten ikke særligt stort. Det viste sig dog hurtigt, at navnet Brink Transport blev et anerkendt navn. Hvilket har bevirket at Brink Transport i dag kan til byde, en komplet pakke af logistikløsninger.

Historie:

 • ​2008 bliver Brink & Petsen I/S stiftet.
 • 2008 Samme dags levering blev etableret.
 • ​Vognparken er nu steget til 8 biler.
 • ​2011 Overtager Anders Brink aktiviteterne i Brink & Petsen. Således fik firmaet stiftet nyt navn, Brink Transport ApS.
 • ​Efteråret 2013 tilbyder Brink Transport sine kunder at servicere dem på Import/Eksport markedet.
 • ​2013 samt 2014 erobrer Brink Transport betydelige markedsandele.
 • ​Foråret 2014 overtager Brink Transport kundegrundlaget for Nordjylland (zone 2).
 • ​2014 Investeres der i nyt booking system, scanning er nu dagligdag. Kundeservicen er forbedret, idet der er fuld sporbarhed for kunden.
 • ​2015 Brink Transport er nu en, af de stærkeste udbydere af samme dags levering, i det sydlige Jylland samt hele Fyn, på markedet.
 • ​2015 Efter utallige opfordringer etableres der Nat kørsel i hele Danmark. Dette træder i kraft pr. 03-08-2015
 • ​I 2015 har Brik Transport mere end 50 enheder kørende, medarbejder antallet er mange dobblet, siden starten i 2004.
 • 2016 blev året hvor Brink Transport, blev selvstændig på Sjælland. I Greve har vi åbnet vores afdeling, hvor vi er i besiddelse af lager, og kontor. Kundesupport vil ske fra vores hovedkontor i Rødding.

  ​Brink Transport har nu mere end 70 kørende enheder i Danmark.

Yderligere information i forbindelse med Corona virus

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor

Står du og mangler den helt rigtige transport løsning?

​​​Hos Brink Transport står vi altid klar til at give råd, vejledning eller et knivskarpt tilbud til netop din virksomhed. Du kan booke et helt uforpligtende og gratis møde - alt du skal gøre, er kontakte én af vores salgskonsulenter.

Find din nærmeste salgskonsulent her