​At være medarbejder hos brink transport​

​Brink transport er en dansk virksomhed med medarbejdere fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger I rødding. Vi sidder på nogle dejlige kontorer på en nedlagt landejendom, hvor arbejdsmiljøet er en særdeles højt prioritet.

Vil du være med på holdet? Se ledige stillinger.

Virksomhedskulturen

Hos brink transport hersker et energisk engagement og en løsningsorienteret fleksibilitet, der kommer kunderne til gode. Høj kvalitet og kundernes behov er naturligt I fokus for brinks medarbejdere.

Medarbejdernes kompetencer rækker langt ud over det faglige. Som medarbejder hos brink må du være selvstændig og ansvarsbevidst. Der stilles høje krav og gives et stort ansvar til hver enkelt medarbejder. Hos brink transport er vi meget bevidste om, at det er medarbejdernes adfærd, holdninger, knowhow og erfaringer, der udgør brink transport samlede kompetencer.

​Medarbejderne

Medarbejderne I virksomheden er den vigtigste ressource, da kun en kompetent og veluddannet medarbejderstab kan videreføre og videreudvikle virksomheden til at imødegå de fremtidige udfordringer. Vi ansætter og udvikler alle medarbejdere på baggrund af deres potentiale samt opnåede resultater.

Kendetegnende for alle medarbejdere er et stort engagement, fleksibilitet og disciplin I arbejdet. Det er kendetegnende for virksomheden, at alle opfører sig etisk korrekt såvel internt og eksternt. Der tilstræbes, at alle personlige såvel faglige interesser tilfredsstilles I størst muligt omfang, så længe disse er I harmoni med virksomhedens interesser og mål.

Kun når vi alle I fællesskab arbejder for virksomhedens mål, kan vi få succes og nå vores mål på langt sigt. Derfor opfordres alle ansatte til at videreudvikle sig personligt og fagligt inden for hver deres arbejdsområde-blandt andet gennem uddannelse.​

Yderligere information i forbindelse med Corona virus

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor

Står du og mangler den helt rigtige transport løsning?

​​​Hos Brink Transport står vi altid klar til at give råd, vejledning eller et knivskarpt tilbud til netop din virksomhed. Du kan booke et helt uforpligtende og gratis møde - alt du skal gøre, er kontakte én af vores salgskonsulenter.

Find din nærmeste salgskonsulent her